CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG TÍN NGHĨA

TRỌN BỘ CAMERA QUAN SÁT

-27%
2,750,000
-27%
2,750,000
-21%
3,750,000
-21%
3,750,000
-17%
4,750,000
-17%
4,750,000
-15%
5,750,000
-15%
5,750,000
-11%
7,750,000
-11%
7,750,000
-10%
8,750,000
-10%
8,750,000
-9%
9,750,000
-9%
9,750,000
-9%
10,750,000
-9%
10,750,000

CAMERA WIFI KHÔNG DÂY

-29%
1,250,000
-32%
950,000
-29%
1,250,000
-32%
950,000
-33%
1,550,000
-33%
1,050,000
-24%
750,000
-27%
950,000
-25%
1,250,000
-11%
799,000
-11%
799,000
-11%
790,000

CAMERA ANALOG FULL HD

 

-34%
590,000
-29%
650,000
-26%
860,000
-28%
780,000
-38%
1,050,000
-37%
1,100,000

CAMERA IP FULL HD

 

-31%
1,270,000
-31%
1,250,000
-33%
1,250,000
-38%
1,980,000
-38%
1,980,000
-40%
930,000

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA

-29%
1,850,000
-38%
1,550,000
3,280,000
-36%
1,650,000
-35%
1,850,000
-38%
1,350,000
-30%
2,100,000
-23%
1,650,000
-45%
1,340,000
-23%
3,270,000
-40%
1,530,000
-40%
1,200,000

CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH – BÁO TRỘM

-21%
3,740,000
-21%
-22%
3,550,000
-7%
4,860,000

PHỤ KIỆN CAMERA 

-18%
155,000
-13%
140,000
-15%
220,000
-21%
190,000
-13%
390,000
-10%
2,980,000
-13%
2,660,000
-5%

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU